ŘÍZENÍ IT

je proces, kde řídíme všechny IT zdroje tak, abychom naplnili cíle a priority organizace. To obsahuje řízení jak hmotných zdrojů (hardware, software, počítačové sítě, lidi apod.), tak i nehmotných zdrojů (data, informace, znalosti apod.). Řízení IT obsahuje mnoho základních činností, stejně jako obecný management, ale zároveň obsahuje unikátní činnosti platné pouze pro IT.

 

Analýza stavu | Nasměrování | Orchestrace | Realizace | Služby | Zdroje

Analýza stavu

Nedaří se ...

 • Snižovat množství výpadků
 • Zkracovat dobu řešení výpadků
 • Řešit věci včas tak, jak bylo slíbeno
 • Snižovat náklady
 • Zajistit bezpečnost informací

Nevíte ...

 • Co vlastně to IT dělá
 • Kolik mě to vlastně stojí peněz
 • Kdo a co v IT oddělení dělá
 • Jaké máme vybavení a jak je staré
 • Jaká data máme vůbec k dispozici

S tím vším se dá něco dělat!

Nástroje pro analýzu stavu vašeho IT a jeho procesů jsou IT Quality Index® a CMMI

Chcete zjistit, co Vás trápí? To chce analýzu!

Určit, co všechno mě trápí je první krok ke zlepšení ...


Nasměrování

IT Governance zajišťuje nasměrování a kontrolu IT organizace tak, aby se realizovali zájmý (benefity) zainteresovaných stran (vzhledem k informacím a informačním technologiím) s ohledem na optimalizaci rizik s tím spojených a zdrojů k tomu potřebných.

Řeší ...

 • Nejasnosti kolem cílů a jejich priorit
 • Velkou míru nejistoty návratnosti investice
 • Dlouhodobě nevyvážené využití zdrojů
 • Dlouhodobou nespokojenost stakeholders
 • Nekonzistentní rozhodování

Přináší ...

 • Jasné cíle IT organizace a jejich priority
 • Snížení rizik na přijatelnou úroveň
 • Optimální využití zdrojů, které máte k dispozici
 • Transparentní přínosy pro celou organizaci
 • Transparentní rozhodování
Rámec pro definici, návrh, implementaci a provozování IT Governance je COBIT®

Potřebujete vyrazit? To chce směr!

Zájmy stakeholders, možná rizika a potřebné zdroje je druhý krok ...

Orchestrace

Řeší ...

 • Organizační sila
 • Nepropojenost procesů
 • Předpoklady pro různá doporučení
 • Závislosti mezi doporučeními
 • Úzká hrdla v IT organizaci

Přináší ...

 • 4 IT value streamy
 • Architekturu provozního modelu IT
 • Propojení jednotlivých doporučení
 • Vyšší spokojenost uživatelů
 • Hodnotu pro celou organizaci
Rámec pro architkturu provozního modelu IT je it4it

Potřebujete propojit jednotlivá doporučení?

Propojit vybraná doporučení a zajistit předpoklady je třetí krok ...

Realizace

Rychlost?

 • Protože byznys čeká na IT
 • Protože nejste schopni se dohodnout
 • Protože je víc požadavků než času
 • Protože máte omezenou kapacitu
 • Protože závisíte na dadavateli
 
Jděte cestou DevOps

Náklady?

 • Protože jsou vysoké náklady
 • Protože tlačí konkurence
 • Protože je těžké období
 • Protože tlačí investoři
 • Protože je nízká návratnost investic
 
Zkuste LeanIT

Kvalita?

 • Protože je malá dostupnost IT služeb
 • Protože utíkají peníze díky výpadkům
 • Protože nesplňujete regulatorní požadavky
 • Protože si stěžují zákazníci
 • Protože nekvalita ničí plánování
 
Vyberte si ITIL® nebo SRE

Potřebujete některou metodu ukázat?

Využití existujících metod, přístupů a nástrojů je další krok ...

Služby

 • Analýza IT organizace
 • Analýza hodnoty dodávané IT organizací
 • Analýza procesů a jejich využití
 • Analýza katalogu služeb
 • Analýza IT strategie
 • Analýza provozního modelu
 • Analýza organizačního modelu
 • Analýza portfolia IT projektů
 • Analýza stavu jednotlivých IT projektů
 • Analýza transformace IT
 • Analýza IT týmů
 • Analýza využití zdrojů
 • Analýza rizik
 • Analýza IT governance modelu
 • Analýza KPI a reportování výsledků
 • Návrh architektury řízení IT
 • Návrh katalogu služeb
 • Návrh provozního modelu
 • Návrh organizačního modelu
 • Návrh IT strategie
 • Návrh IT governance modelu
 • Návrh procesů
 • Návrh roadmap transformace IT
 • Návrh podpůrných šablon
 • Návrh KPI a reportování výsledků
 • Výběr podpůrných nástrojů
 • Podpora transformace IT
 • Podpora při realizace IT strategie
 • Podpora při zavádění procesů
 • Podpora při řízení portfolia IT projektů
 • Podpora při implementaci podpůrných nástrojů
 • Podpora při zavádění katalogu služeb
 • Podpora organizačních změn IT organizace
 • Podpora při řešení problémů
 • Podpora při budování IT týmů
 • Podpora při řízení IT dodavatelů
 • Moderování workshopů
 • Akreditovaná i neakreditovaná školení
 • Koučování a mentorování klíčových pracovníků
 • Optimalizace a automatizace procesů
 • Optimalizace hodnoty dodávané IT organizací
 • Optimalizace portfolia IT projektů

Chcete znát podrobnosti?

Vyjasnění si potřeb formou hodinové konzultace zdarma je poslední krok ...