ŘÍZENÍ IT

je proces, kde řídíme všechny IT zdroje tak, abychom naplnili cíle a priority organizace. To obsahuje řízení jak hmotných zdrojů (hardware, software, počítačové sítě, lidi apod.), tak i nehmotných zdrojů (data, informace, znalosti apod.). Řízení IT obsahuje mnoho základních činností, stejně jako obecný management, ale zároveň obsahuje unikátní činnosti platné pouze pro IT.

 

Analýza stavu | Nasměrování | Orchestrace | Realizace | Služby | Zdroje

Analýza stavu

Nedaří se ...

 • Snižovat množství výpadků
 • Zkracovat dobu řešení výpadků
 • Řešit věci včas tak, jak bylo slíbeno
 • Snižovat náklady
 • Zajistit bezpečnost informací

Nevíte ...

 • Co vlastně to IT dělá
 • Kolik mě to vlastně stojí peněz
 • Kdo a co v IT oddělení dělá
 • Jaké máme vybavení a jak je staré
 • Jaká data máme vůbec k dispozici

S tím vším se dá něco dělat!

Prvním krokem analýzy stavu vašeho IT je Assessment

Chcete zjistit, co Vás trápí? To chce analýzu!

Určit, co všechno mě trápí je první krok ke zlepšení ...


Nasměrování

IT Governance zajišťuje nasměrování a kontrolu IT organizace tak, aby se realizovali zájmý (benefity) zainteresovaných stran (vzhledem k informacím a informačním technologiím) s ohledem na optimalizaci rizik s tím spojených a zdrojů k tomu potřebných.

Řeší ...

 • Nejasnosti kolem cílů a jejich priorit
 • Velkou míru nejistoty návratnosti investice
 • Dlouhodobě nevyvážené využití zdrojů
 • Dlouhodobou nespokojenost stakeholders
 • Nekonzistentní rozhodování

Přináší ...

 • Jasné cíle IT organizace a jejich priority
 • Snížení rizik na přijatelnou úroveň
 • Optimální využití zdrojů, které máte k dispozici
 • Transparentní přínosy pro celou organizaci
 • Transparentní rozhodování
Rámec pro definici, návrh, implementaci a provozování IT Governance je COBIT®

Potřebujete vyrazit? To chce směr!

Zájmy stakeholders, možná rizika a potřebné zdroje je druhý krok ...

Orchestrace

Řeší ...

 • Organizační sila
 • Nepropojenost procesů
 • Předpoklady pro různá doporučení
 • Závislosti mezi doporučeními
 • Úzká hrdla v IT organizaci

Přináší ...

 • 4 IT value streamy
 • Architekturu provozního modelu IT
 • Propojení jednotlivých doporučení
 • Vyšší spokojenost uživatelů
 • Hodnotu pro celou organizaci
Rámec pro architkturu provozního modelu IT je it4it

Potřebujete propojit jednotlivá doporučení?

Propojit vybraná doporučení a zajistit předpoklady je třetí krok ...

Realizace

Rychlost?

 • Protože byznys čeká na IT
 • Protože nejste schopni se dohodnout
 • Protože je víc požadavků než času
 • Protože máte omezenou kapacitu
 • Protože závisíte na dadavateli
 
Jděte cestou DevOps

Náklady?

 • Protože jsou vysoké náklady
 • Protože tlačí konkurence
 • Protože je těžké období
 • Protože tlačí investoři
 • Protože je nízká návratnost investic
 
Zkuste LeanIT

Kvalita?

 • Protože je malá dostupnost IT služeb
 • Protože utíkají peníze díky výpadkům
 • Protože nesplňujete regulatorní požadavky
 • Protože si stěžují zákazníci
 • Protože nekvalita ničí plánování
 
Vyzkoušejte SRE

Potřebujete některou metodu ukázat?

Využití existujících metod, přístupů a nástrojů je další krok ...

Služby

 • Analýza IT organizace
 • Analýza hodnoty dodávané IT organizací
 • Analýza procesů a jejich využití
 • Analýza katalogu služeb
 • Analýza IT strategie
 • Analýza provozního modelu
 • Analýza organizačního modelu
 • Analýza portfolia IT projektů
 • Analýza stavu jednotlivých IT projektů
 • Analýza transformace IT
 • Analýza IT týmů
 • Analýza využití zdrojů
 • Analýza rizik
 • Analýza IT governance modelu
 • Analýza KPI a reportování výsledků
 • Návrh architektury řízení IT
 • Návrh katalogu služeb
 • Návrh provozního modelu
 • Návrh organizačního modelu
 • Návrh IT strategie
 • Návrh IT governance modelu
 • Návrh procesů
 • Návrh roadmap transformace IT
 • Návrh podpůrných šablon
 • Návrh KPI a reportování výsledků
 • Výběr podpůrných nástrojů
 • Podpora transformace IT
 • Podpora při realizace IT strategie
 • Podpora při zavádění procesů
 • Podpora při řízení portfolia IT projektů
 • Podpora při implementaci podpůrných nástrojů
 • Podpora při zavádění katalogu služeb
 • Podpora organizačních změn IT organizace
 • Podpora při řešení problémů
 • Podpora při budování IT týmů
 • Podpora při řízení IT dodavatelů
 • Moderování workshopů
 • Akreditovaná i neakreditovaná školení
 • Koučování a mentorování klíčových pracovníků
 • Optimalizace a automatizace procesů
 • Optimalizace hodnoty dodávané IT organizací
 • Optimalizace portfolia IT projektů

Chcete znát podrobnosti?

Vyjasnění si potřeb formou hodinové konzultace zdarma je poslední krok ...