Hodnocení IT

je způsob, jak zjistit stav IT organizace ve firmě, silná a slabá místa, úroveň zralosti či schopnosti, stádium vývoje, ale hlavně do čeho se pustit a co by měly být první kroky. Hodnocení může být:

 

Sebehonocení | Specifické hodnocení | Komplexní hodnocení

Sebehodnocení

Sebehodnocení využívá analogii s automobilovým průmyslem, kde můžeme identifikovat čtyři fáze vývoje: manufakturu, hromadnou výrobu, štíhlou výrobu a digitální výrobu. Na základě odpovědí na několik otázek rozdělených do pěti kategorií (Hodnota, Sladění, Organizace, Procesy a Dodavatelé) získáte představu, v jaké fázi se nacházíte, jaká TRANSFORMACE (Agile, DevOps, nebo Digitální) vás posune o úroveň dál a jaké konkrétní kroky byste mohli podniknout. 50 otázek je maximum, které můžete vyplnit za 10 minut a minimum, které dává smysluplné výsledky.

Řeší ...

 • Stav IT organizace v 5 oblastech
 • Podporu transformace firmy
 • Priority rozvoje IT oddělení

Přináší ...

 • Rychlé hodnocení IT organizace
 • Možnost převzít zkušenosti od jiných
 • Doporučení pro další rozvoj

0

na zodpovězení 50 otázek.

0

do kterých ZDARMA získáte výsledky.

0

na zorganizovaní VOLITELNÉHO semináře.Chcete si udělat sebehodnocení

Rychle a jednoduše získejte doporučení, jak začít.

Komplexní hodnocení

IT QUALITY INDEX je nástroj pro komplexní hodnocení kvality IT, který je možné použít pro různé typy IT organizací. Respektuje všechny hlavní existující rámce, metodiky a normy. Poskytuje konzistentní a opakovatelný postup pro hodnocení a porovnání kvality IT jak v čase, tak i mezi organizacemi. Hodnocení je zajišťováno akreditovanými experty, kteří garantují nezávislé posouzení stávajícího stavu IT v organizaci a zároveň zaručují, že proces proběhne konzistentním způsobem.

Řeší ...

 • Transparentní a nezávislé posouzení kvality IT
 • Kontext prostředí dodavatel a odběratel
 • Zapojení všech zúčastněných stran
 • Komplexní posouzení 6 dimenzí IT
 • Propojení klíčových doporučení pro kvalitu IT

Přináší ...

 • Nástroj pro komunikaci se zbytkem organizace
 • Sladění vnímání kvality na straně organizace a IT
 • Lepší stanovení priorit zlepšovacích iniciativ
 • Vyšší zhodnocení investic do zlepšování
 • Možnost sledování stavu zlepšování kvality

0

úvodní interview.

0

ověření dat.

0

vytvoření výstupů.

0

prezentace výsledků.Potřebujete vědět, jak dobré je vaše IT?

Chcete-li investovat do zlepšení, je dobré vědět kam ...